Familia Regală în viztă la Oradea

Vizita Familiei Regale în orașul Oradea


23 mai 1919, o dată ce nu poate fi niciodată uitată. O filă de istorie locală a orașului Oradea.
Vizita Familiei Regale în orașul de pe malul Crișului Repede:„A venit și marea zi când s-a hotărât ca Regele împreună cu mine să mergem în primul nostru tur prin Transilvania, pentru a ne vizita poporul de când a fost eliberat. Acesta era momentul suprem; era pecetea pusă pe victoria țării, realizarea finală a marelui vis pentru care așa de mulți au luptat, pentru care așa de mulți au murit”.

Așa descria Regina Maria în jurnalul său, momentul în care s-a hotărât vizitarea Transilvaniei de către Familia Regală.Primul oraș în care au descins a fost Oradea, în data de 23 mai 1919. Evenimentul a fost perceput de autoritățile locale ca având o importanță majoră, datorită acestui fapt și pregătirile au fost pe măsură.

Ziarele locale de limbă română și maghiară au reprodus în paginile lor, începând cu ziua de 20 mai 1919, programul complet al preconizatei vizite. Pregătirile erau atent supravegheate și coordonate, deoarece evenimentele de pe front erau în plină desfășurare.

Vasile Popovici este semnatarul amplului articol din ziarul Tribuna care relatează, pe patru pagini, desfăşurarea vizitei la Oradea. Pregătirile pentru montarea tribunelor oficiale, a arcurilor de triumf, ornarea principalelor clădiri cu ghirlande de brad, arborarea steagurilor tricolore au durat patru zile, sub atenta îndrumare a lt.-col. Take Ionescu.

Întregul oraş a primit un aer de sărbătoare. În dimineaţa zilei de 23 mai 1919, în gara oraşului perechea regală a fost întâmpinată de generalii Cleante Davidoglu, Alexandru Constantinidi, ministrul de război Arthur Văitoianu şi alţi ofiţeri superiori.

Au prezentat raportul generalul Gheorghe Mărdărescu, comandantul trupelor din Transilvania, şi generalul Ştefan Holban, comandantul Grupului de Sud. A fost prezentă şi o companie de onoare din Regimentul „Putna”.

Din partea guvernului veniseră la Oradea miniştrii Constantin Pherechide şi I. G. Duca, iar din partea Consiliului Dirigent preşedintele Iuliu Maniu şi Aurel Lazăr, Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş, Aurel Vlad, Ioan Suciu și Romul Boilă.

Gazdele erau reprezentate de prefectul Coriolan Pop, de primarul Rimler Károly, de episcopii celor trei confesiuni: Demetriu Radu (greco-catolic), Ioan Papp (ortodox, venit de la Arad) şi Miklós Széchényi (romano-catolic), de preşedintele Tribunalului, Elemér Balázs, de comandantul Poliţiei, Gyula Jánossy.

Cu puţin timp înainte de sosirea familiei regale, cu un tren special au venit poetul Octavian Goga şi Leo Bohăţel, directorul căilor ferate.Pe parcursul întregii vizite au fost de faţă numeroşi reprezentanţi ai presei din capitală, de la Adevărul, Universul, La Roumanie, L’Indépendance, ai ziarelor Patria şi Renaşterea Română din Sibiu, delegaţi ai jurnalelor americane United Press şi Evening News, precum şi ai presei maghiare.

În aşteptarea trenului, Aurel Lazăr a făcut oficiile de gazdă, prezentând delegaţia din Oradea oaspeţilor veniţi de la Bucureşti şi Sibiu.După prezentarea ofiţerilor şi a autorităţilor civile, regele Ferdinand I şi regina Maria au pornit spre oraş, în ovaţiile nesfârşite a mii de oameni, din Oradea şi din satele învecinate. În însemnările sale zilnice, regina Maria îşi aminteşte cu plăcere de acele momente: „…am sosit la Oradea Mare după o bună noapte, dar m-am trezit devreme în aclamaţii.

Am ieşit la fereastră să-i salut pe ţăranii care erau cu toţii într-un extaz frenetic. Pentru ei, este libertatea după secole de oprimare, iar noi… suntem eliberatorii”.Serviciul religios s-a desfăşurat la Biserica cu Lună şi a fost oficiat de episcopul ortodox de Arad, Ioan Papp. Albumul păstrează o fotografie a familiei regale în faţa bisericii. După oficierea liturghiei, suveranii vizitează catedrala greco-catolică, unde primirea a făcut-o episcopul Demetriu Radu. În piaţa oraşului, de pe o esplanadă ridicată în faţa hotelului Vulturul Negru, majestăţile lor, alături de delegaţia oficială, au trecut în revistă mai multe unităţi militare şi au asistat la defilarea trupelor comandate de generalul Ştefan Holban.

La defilare au participat, după aprecierea unor martori oculari, circa 40.000 de persoane, mai ales din mediul rural, reprezentând diferite zone etnografice. Au fost prezenţi ţărani de toate vârstele, bărbaţi şi femei, uneori însoţiţi de copii, oferind o imagine cuprinzătoare asupra portului popular din Bihor. O descriere emoţionantă a vizitei familiei regale române s-a păstrat în memoriile publicate de viitorul episcop ortodox Roman Ciorogariu, martor ocular, în cartea sa Zile Trăite: „la vestea că vine Craiul cu Crăiasa să-şi vadă norodul dezrobit, s-au mişcat văile şi munţii Bihariei… Au plecat satele în calea Suveranilor lor ca la litie. Înainte preotul, învăţătorul, notarul şi primarul, sub steag naţional şi tăbliţa satului, după ei tinerimea, flăcăi şi fete, cântând în cor, apoi femeile cu copii în braţe, în urmă bărbaţii cu paşii lor apăsaţi… Nu la paradă au venit aceşti oameni ci la revelaţia lumii noi”

.Mai multe fotografii reproduc momentul solemn al decorării de către regele Ferdinand I a unor ofiţeri care s-au remarcat în timpul operaţiunilor militare. Cu această ocazie, generalul Gheorghe Mărdărescu şi generalul Ştefan Panaitescu, şeful de Stat-Major al Comandamentului Trupelor din Transilvania, au primit Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a. După defilarea trupelor, regele a inspectat posturile de comandă ale Grupului de Sud, Divizia a 6-a, Divizia a 2-a cavalerie şi Şcoala de Ofiţeri.Un loc important a fost rezervat primirilor oficiale. Astfel regina Maria a avut o întrevedere cu văduva avocatului dr. Ioan Ciordaş, însoţită de cei doi copii. Au urmat mama lui Nicolae Bolcaş din Beiuş, soţia lui Nicolae Bogdan din Vaşcău şi soţia preotului Mihai Dănilă din Dijir, martiri care au plătit cu viaţa pentru crezul lor.

La primire, s-au prezentat în faţa regelui, după membrii Consiliului Dirigent, conduşi de Iuliu Maniu, reprezentanţii cultelor, oficialităţile oraşului şi cele ale judeţului Bihor, după care au urmat cei din judeţele Békés, Sălaj şi Satu Mare. De asemenea, au beneficiat de prezenţa familiei regale şi şi-au prezentat omagiile reprezentanţii unor asociaţii, o delegaţie a universitarilor şi un grup impresionant de săteni din zona Vaşcău. Seara, în sălile Cercului Catolic, episcopul greco-catolic Demetriu Radu a oferit o cină în onoarea înalţilor oaspeţi, la care au participat peste 150 de persoane. Cu această ocazie a toastat episcopul unit, apoi, după discursul lui Iuliu Maniu, regele a ţinut o scurtă cuvântare.

Reproducem câteva fragmente din toastul Majestăţii Sale Regele Ferdinand I, din seara zilei de 23 mai, consemnat în jurnalul personal: „Primesc cu mulţumire sentimentele de fidelitate pe care mi le-aţi arătat. Am cunoscut sufletul şi voinţa poporului românesc din Ardeal, Banat şi Ungaria şi în consecinţă am ridicat şi îndreptat sabia mea pe calea dezrobirii voastre. Sentimentele de fidelitate şi dragoste faţă de Dinastie vor găsi totdeauna dăinuire în inimile noastre. Democraţia sănătoasă, iubirea faţă de popor şi dreptatea pentru toţi le-am căutat în faptele mele îndreptate spre mărirea ţării şi întregirea neamului şi sunt convins că pe această cale mă vor urma şi nu vor regreta”.

S-au păstrat câteva imagini cu familia regală în maşina cu care s-au deplasat prin oraş cu ocazia vizitei. Îi vizualizăm astfel la sosirea în faţa Bisericii cu Lună, la plecarea din Palatul Episcopiei Unite şi la părăsirea oraşului. Edificiile reflectate în fotografii ne oferă imaginea oraşului Oradea în anul 1919.

Imaginile prezentate, incluse în albumul Primăvara Întregirii, mărturisesc bucuria resimţită de populaţia întregului judeţ cu ocazia vizitei familiei regale şi, totodată, mândria pentru onoarea acordată Oradiei, de a fi prima localitate din Transilvania vizitată. Acest moment a consfinţit cuprinderea ţinuturilor bihorene în cadrul statului naţional unitar român.

Despre Autor

client-photo-1
Ungurean Lavinia

Comentarii

Lasă un răspuns

+ 25 = 28